Materion Uwchraddedigion

COFRESTRU MEDI 2023

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2023 ar gael yma.

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF 2023

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Iau 14 Medi 2023.

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig pgsstaff@aber.ac.uk (01970) 622272 / 622354 / 622849
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk 01970 622219

Materion Academaidd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Gwasanaethau Ymholiad Rhithwir

 

Cyfeiriad

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb hyd at 5yp, dydd Gwener 9yb hyd at 4yp.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.