Materion Uwchraddedigion

HYSBYSIAD:

Yn dilyn cyngor diweddar gan y Llywodraeth, mi fyddwn ni cymaint â phosibl yn parhau i weithio, ond mae ein tîm bellach yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Byddwn yn ymdrechu i gynnal gwasanaeth busnes fel arfer trwy gydol y cyfnod hynod heriol hwn ond yn anochel efallai y bydd aflonyddwch a rhai gwasanaethau ddim ar gael am y tro o ganlyniad i orfod adleoli i weithio gartref a chydlynu adnoddau ar draws sawl lleoliad.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.  https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/

 

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2020

yn cael eu cynnal ar a rhwng:

17 Awst a  27 Awst 2020

RHAID i chi gofrestru eich bwriad i ailsefyll neu beidio drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd cyfle i chi gofrestru ar gyfer asesiadau ailgynnig yr haf tan 30 Gorffennaf 2020 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:

* Os nad ydych yn cofrestru yn ffurfiol ar gyfer ailsefyll modiwl bydd unrhyw farc DDIM yn cael ei gofnodi ar eich cofnod myfyriwr.

* Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr trwy e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Mae'r Cofrestrfa Academaidd wedi i'w lleoli ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Materion Uwchraddedigion pgsstaff@aber.ac.uk

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau bob dydd o 1am i 2pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul- Ar Gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.