Materion Uwchraddedigion

Mae'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr bellach yn gweithio gartref nes bydd rhybudd pellach.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch, rydym ar gael trwy'r holl sianeli cyfathrebu arferol, e-bost, ffôn (gweler manylion cyswllt isod) a'r cyfleuster sgwrsio ar y dudalen hon. Mae'n fusnes fel arfer cymaint ag y bo modd ond gall fod aflonyddwch am y tro o ganlyniad i orfod adleoli i weithio gartref.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.

 

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2021

yn cael eu cynnal ar a rhwng

9 Awst a  26 Awst 2021

RHAID i chi cwblhau’r dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar eich Cofnod Myfyriwr as y we https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php er mwyn cofrestru wich bwriad i ailsefyll neu beidio yn ystod cyfnod ailsefyll yn mis Awst.  Bydd y dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael i fyfyrwyr  y diwrnod y cyhoeddir y canlyniadau tan 4pm 16 Gorffennaf 2021 fan bellaf.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 20 Medi 2021.

Cysylltwch â Ni

TîmE-bostFfôn
Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig pgsstaff@aber.ac.uk (01970) 622272 / 622354 / 622849
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk 01970 622219

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Cyfeiriad

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.