Materion Uwchraddedigion

CANLYNIADAU SEMESTER UN

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr2” https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php ar y we ar ddydd Iau 22 Chwefror.

Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau semester un. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.

Dylech wneud yn siŵr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau ar Ffurflen Newid Cofrestriad Uwchraddedigion sydd ar gael ar lein: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/students/pg-issues/taught/

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yw ein prif ddull o gysylltu a chi.

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig pgsstaff@aber.ac.uk (01970) 622272 / 622354 / 622849
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk 01970 622219

Materion Academaidd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Gwasanaethau Ymholiad Rhithwir

 

Cyfeiriad

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb hyd at 5yp, dydd Gwener 9yb hyd at 4yp.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.