Materion Uwchraddedigion

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2024

yn cael eu cynnal ar a rhwng

12 Awst a  23 Awst 2024

RHAID i chi cwblhau’r dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar eich Cofnod Myfyriwr as y we https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php er mwyn cofrestru wich bwriad i ailsefyll neu beidio yn ystod cyfnod ailsefyll yn mis Awst.  Bydd y dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael i fyfyrwyr  y diwrnod y cyhoeddir y canlyniadau tan 4pm 19 Gorffennaf 2024 fan bellaf.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Iau 12 Medi 2024.

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Materion Gweinyddu Myfyrwyr Uwchraddedig pgsstaff@aber.ac.uk (01970) 622272 / 622354 / 622849
Ysgol Graddedigion ysgol.graddedigion@aber.ac.uk 01970 622219

Materion Academaidd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Gwasanaethau Ymholiad Rhithwir

 

Cyfeiriad

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb hyd at 5yp, dydd Gwener 9yb hyd at 4yp.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.