Materion Uwchraddedigion

Hysbysiad

ARHOLIADAU SEMESTER UN 2018/2019
CANLYNIADAU SEMESTER UN

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php  ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch. Bydd y canlyniadau ar gael ar ddydd Iau 28 Chwefror. Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau semester un. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.

Dylech wneud yn siŵr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau ar Ffurflen Newid Cofrestriad Uwchraddedigion.

 Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull o gysylltu i ni gysylltu a chi.

 

Mae'r Cofrestrfa Academaidd wedi i'w lleoli ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.

Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Cledwyn,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DD

Materion Uwchraddedigion pgsstaff@aber.ac.uk

Oriau Swyddfa

Dydd Llun at Dydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
Ar gau bob dydd o 1am i 2pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul- Ar Gau

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar we-ddalennau eich Adran. Fe'u lluniwyd i roi gwybodaeth penodol i'ch cwrs ac argymhellir eich bod yn bwrw golwg arnynt.