Materion Israddedigion

Mae'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr bellach yn gweithio gartref nes bydd rhybudd pellach.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch, rydym ar gael trwy'r holl sianeli cyfathrebu arferol, e-bost, ffôn (gweler manylion cyswllt isod) a'r cyfleuster sgwrsio ar y dudalen hon. Mae'n fusnes fel arfer cymaint ag y bo modd ond gall fod aflonyddwch am y tro o ganlyniad weithio o gartref.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.

 

ASESIADAU SEMESTER DAU


Amgylchiadau Arbennig:
  Ni fydd angen i fyfyrwyr gyflwyno ffurflenni Amgylchiadau Arbennig na thystiolaeth ar gyfer y modiwlau a asesir yn ystod semester dau; os na all myfyrwyr gwblhau asesiadau semester dau fe fyddant yn cael cyfleoedd i ailsefyll heb gapio'r marciau os nad ydynt yn cyflwyno gwaith neu os ydynt yn methu; bydd y drefn Amgylchiadau Arbennig arferol, felly, yn cael ei hatal dros dro, ond dim ond dros y cyfnod asesu hwn.

Canlyniadau Semester Dau: Ar ôl i’r Bwrdd Arholi gadarnhau eich marciau bydd eich canlyniadau yn cael eu gosod ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we ar ôl 10yb ar y dyddiad canlynol:

Holl fyfyrwyr y flwyddyn olaf:         Dydd Iau 24 Mehefin

Pob myfyriwr arall:                          Dydd Iau 1 Gorffennaf

Mae'n hollbwysig eich bod yn gwirio'ch canlyniadau ac ar gyfer myfyrwyr sydd wedi methu credydau, gwiriwch y modiwlau yr ydych wedi'ch cofrestru'n awtomatig i ailsefyll yn ystod cyfnod ailsefyll Awst 2021. 

Dylai myfyrwyr sydd yn disgwyl ei thystysgrif radd derfynol sicrhau bod ei gyfeiriad cartref yn gywir gan mai hwn fydd y cyfeiriad a ddefnyddir i anfon y dystysgrif. Sicrhewch fod y wybodaeth hon yn gywir erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

 

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

TîmE-bostFfôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849