Materion Israddedigion

HYSBYSIAD:

BWRDD ARHOLI CHWEFROR

Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Bydd y canlyniadau ar gael fel a ganlyn:

RHAN UN (Blwyddyn un a Blwyddyn Sylfaen lefel 0): Dydd Iau 20 Chwefror

RHAN DAU (Blwyddyn dau ac uwch): Dydd Iau 27 Chwefror

Os oes angen gwybodaeth arnoch am asesiadau a gwblhawyd rhwng Byrddau Arholi, cysylltwch â'r adran gan na fydd marciau ar gyfer asesiadau unigol yn dangos ar eich cofnod myfyriwr.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif E-bost Fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull o gysylltu i ni gysylltu a chi.