Materion Israddedigion

COFRESTRU MEDI 2023

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2023 ar gael yma.

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma.

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF 2023

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Iau 14 Medi 2023.

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb at 5yp a dydd Gwener 9yb at 4yp ar y llawr cyntaf, adeilad Cledwyn , campws Penglais.

Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth,

Llawr cyntaf, Adeilad Cledwyn,

Campws Penglais,

Aberystwyth

SY23 3DD

Gwasanaethau ymholiad rhithwir