Materion Israddedigion

HYSBYSIAD:

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2019

Yn cael eu cynnal ar a rhwng

19 Awst a 29 Awst 2019

RHAID i chi gofrestru eich bwriad i ailsefyll neu beidio drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd cyfle i chi gofrestru ar gyfer asesiadau ailgynnig yr haf tan 19 Gorffennaf 2019 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:

* Os nad ydych yn cofrestru yn ffurfiol ar gyfer ailsefyll modiwl bydd unrhyw farc DDIM yn cael ei gofnodi ar eich cofnod myfyriwr.

* Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr trwy e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 16 Medi 2019.

 

 COFRESTRU MEDI 2019

 

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2019 ar gael yma.

 

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma.