Materion Israddedigion

Mae'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr bellach yn gweithio gartref nes bydd rhybudd pellach.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch, rydym ar gael trwy'r holl sianeli cyfathrebu arferol, e-bost, ffôn (gweler manylion cyswllt isod) a'r cyfleuster sgwrsio ar y dudalen hon. Mae'n fusnes fel arfer cymaint ag y bo modd ond gall fod aflonyddwch am y tro o ganlyniad weithio o gartref.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.

COFRESTRU 2021

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2021 ar gael yma

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma.

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF 2021

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 20 Medi 2021.

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

TîmE-bostFfôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849

Materion Academiaidd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Gwasanaethau ymholiad rhithwir