Materion Israddedigion

HYSBYSIAD:

Yn dilyn cyngor diweddar gan y Llywodraeth, mi fyddwn ni cymaint â phosibl yn parhau i weithio, ond mae ein tîm bellach yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Byddwn yn ymdrechu i gynnal gwasanaeth busnes fel arfer trwy gydol y cyfnod hynod heriol hwn ond yn anochel efallai y bydd aflonyddwch a rhai gwasanaethau ddim ar gael am y tro o ganlyniad i orfod adleoli i weithio gartref a chydlynu adnoddau ar draws sawl lleoliad.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin. https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/

 

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2020

yn cael eu cynnal ar a rhwng:

17 Awst a  27 Awst 2020

RHAID i chi gofrestru eich bwriad i ailsefyll neu beidio drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd cyfle i chi gofrestru ar gyfer asesiadau ailgynnig yr haf tan 30 Gorffennaf 2020 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:

* Os nad ydych yn cofrestru yn ffurfiol ar gyfer ailsefyll modiwl bydd unrhyw farc DDIM yn cael ei gofnodi ar eich cofnod myfyriwr.

* Os yr ydych yn penderfynu peidio ailsefyll modiwl RHAID ichi dynnu allan or asesiad drwy hysbysu'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr trwy e-bost at ugfstaff@aber.ac.uk erbyn 5 Awst fan bellaf.  Os na thynnwch allan, bydd y modiwl yn sefyll ar eich cofnod.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.