Materion Israddedigion

Mae'r Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr bellach yn gweithio gartref nes bydd rhybudd pellach.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch, rydym ar gael trwy'r holl sianeli cyfathrebu arferol, e-bost, ffôn (gweler manylion cyswllt isod) a'r cyfleuster sgwrsio ar y dudalen hon. Mae'n fusnes fel arfer cymaint ag y bo modd ond gall fod aflonyddwch am y tro o ganlyniad weithio o gartref.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin.

ASESIADAU AILGYNNIG YR HAF YN AWST 2021

yn cael eu cynnal ar a rhwng

9 Awst a 26 Awst 2021

RHAID i chi ymweld a’r dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar eich Cofnod Myfyriwr as y we https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php .  Bydd y dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gael i fyfyrwyr  y diwrnod y cyhoeddir y canlyniadau tan 4pm 16 Gorffennaf 2021 fan bellaf.

PWYSIG I NODI:

Rhaid i bob myfyriwr israddedig ail-sefyll ym mis Awst ac felly mae cofrestru'n orfodol ac wedi'i wneud yn awtomatig i chi ar eich cofnod myfyriwr.

*  Os cynigir i chi fodiwl(au) i ailsefyll a'ch bod yn methu â chofrestru ar ei gyfer, ac yna byddwch yn cyflwyno gwaith asesu ar gyfer y modiwl hwnnw ni fydd unrhyw farc a gewch yn cael ei gofnodi.

*  Os oes gennych yr opsiwn i wrthod ailsefyll fodiwl trwy y dasg Asesiadau Ailsefyll yr Haf ac nad ydych yn cyflwyno'ch asesiad neu yn sefyll yr arholiad os na fyddwch yn tynnu'n ôl o’r asesiad ailsefyll erbyn y dyddiad cau, bydd y modiwl(au) yn aros ar eich cofnod a byddwch yn cael eich cofnodi fel wedi methu'r modiwl.

Am ragor o fanylion trowch at tudalen Asesiadau Ail-gynnig yr Haf.

Bydd marciau Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst ar gael ar eich Cofnod Myfyriwr ar ddydd Llun 20 Medi 2021.

COFRESTRU MEDI 2021

Mae Amserlen Cofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr Israddedig sydd am gofrestru yn mis Medi 2021 ar gael yma.

Gwybodaeth am cofrestru yn hwyr ar gael yma

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

TîmE-bostFfôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849