Materion Israddedigion

ARHOLIADAU SEMESTER UN 2023/2024

Bydd arholiadau semester un yn cael eu cynnal yn y prif leoliadau ar DDYDD MERCHER 10 IONAWR 2024 ac yn gorffen ar DDYDD MERCHER 24 IONAWR 2024.

Mae manylion yr amserlen ar gael yma.

PWYSIG - EDRYCHWCH AR EICH FFEIL MYFYRIWR 

Mae'n bwysig i chi gwneud yn siŵr bod eich cynllun astudio, modiwlau, manylion personol a chyfeiriadau tymor, cartref a chysylltiad brys yn gywyr ar eich 'Cofnod Myfyriwr'.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif e-bost fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull i ni gysylltu a chi.

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb at 5yp a dydd Gwener 9yb at 4yp ar y llawr cyntaf, adeilad Cledwyn , campws Penglais.

Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth,

Llawr cyntaf, Adeilad Cledwyn,

Campws Penglais,

Aberystwyth

SY23 3DD

Gwasanaethau ymholiad rhithwir