Materion Israddedigion

YDYCH CHI WEDI COFRESTRU?

Os ydych mae’n holl bwysig i chi gwneud yn siŵr bod eich cynllun astudio, modiwlau, manylion personol a chyfeiriadau tymor, cartref a chysylltiad brys yn gywir ar eich ‘Cofnod Myfyriwr’.

Dylech droi at eich ‘Cofnod Myfyriwr’ yn aml i wneud yn siŵr fod y manylion yn gywir.  Mae hefyd yn bwysig i chi fynd at eich Cyfrif e-bost fyfyriwr y Brifysgol yn gyson gan mae hyn yn aml yw’r prif ddull i ni gysylltu a chi.

Os nad ydych wedi Cofrestru eto mae’n bwysig i chi cysylltu a ni a’r frys.

 

Gwybodaeth i Israddedigion

Cysylltwch â Ni

Tîm E-bost Ffôn
Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig ugfstaff@aber.ac.uk (01970) 622290 / 628515 / 622787
Gweinyddu Myfyrwyr Dysgu o Bell dlrstaff@aber.ac.uk (01970) 628515 / 622057
Tystysgrifau aocstaff@aber.ac.uk (01970) 622016 / 622354 / 622849
Graddio gaostaff@aber.ac.uk (01970) 622354 / 622849

Yr ydym ar agor dydd Llun i dydd Iau 9yb at 5yp a dydd Gwener 9yb at 4yp ar y llawr cyntaf, adeilad Cledwyn , campws Penglais.

Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth,

Llawr cyntaf, Adeilad Cledwyn,

Campws Penglais,

Aberystwyth

SY23 3DD

Gwasanaethau ymholiad rhithwir