Cyfrifydd Rhaeadr

Bydd cyfrifydd y rhaeadr ar gael i fyfyrwyr o’r FLWYDDYN OLAF YN UNIG, yn cychwyn o un wythnos ar ôl i farciau semester un gael eu rhyddhau ym mis Mawrth hyd at ddiwedd wythnos darllen semester dau.

Er mwyn ei gyrchu trowch at eich ffeil myfyriwr ar y we a chlicio ar fotwm 'cyfrifydd rhaeadr'.