Sut i gael gwybodaeth am Gynlluniau Gradd a Modiwlau ar y We

Gallwch weld manylion am gynlluniau gradd, sy'n rhestru modiwlau craidd a modiwlau dewis a manylion yr holl fodiwlau a gynigir gan adrannau ar ddwy gronfa-ddata.  Mae'r ddwy gronfa-ddata yn ffynonellau cywir sy'n cymwys wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau a modiwlau a ddysgir y sesiwn nesaf, a bydd y manylion yn y gronfa-ddata yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.  Yr adrannau eu hunain sy'n creu ac yn diweddaru'r wybodaeth am y cynlluniau a'r modiwlau, ac os oes gennych unrhys ymholiadau am y wybodaeth cysylltwch â'r adran yn y lle cyntaf.