Rhag Cofrestru

Mae Cofrestru Amodol 2019/2020 wedi gorffen

Mae'r myfyrwyr sydd wedi cwblhau Rhag-cofrestru ac wedi cael eu dewisiadau i'w cymeradwyo gan yr adran(nau) yn gymwys i gofrestru yn ffurfiol gan gadarnhau eu dewision ar-lein o Ddydd Iau 29 Medi ymlaen.  Os ewch ati i gofrestru’n gynnar bydd eich Benthyciad Myfyriwr yn cael ei dalu’n ddi-oed i’ch cyfrif banc.

Bydd y myfyrwyr sydd heb cwblhau y broses yn llwyddiannus yn gorfod aros tan Ddydd Mercher 25 Medi cyn ichi fedru cofrestru pan fydd angen ichi ddod i Ganolfan y Celfyddydau yn bersonol.