Ail Eistedd Rhan Amser Yn Allanol

TALIADAU AIL EISTEDD – ISRADDEDIGION SY’N DYCHWELY 

AIL EISTEDD RHAN AMSER YN ALLANOL 2024/2025

Y DEYRNAS UNEDIG / UNDEB EWROPEAIDD / TRAMOR

10   Credyd/Credits £200.00

20   Credyd/Credits £260.00

30   Credyd/Credits £335.00

40+ Credyd/Credits £375.00

Am daliadau drwy’r post, taliadau carden credyd neu ymholiadau am eich ffioedd, cysylltwch â Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr. Peidiwch anfon taliadau at y Gofrestrfa Academaidd os gwelwch yn dda.

Y Swyddfa Gyllid
Prifysgol Aberystwyth
12 Parc Gwyddoniaeth
Cefn Llan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AH

Email/E-bost: ffioedd@aber.ac.uk
Gwefan: https://www.aber.ac.uk/en/finance/

Phone: 01970 622043