Ail Eistedd Rhan Amser Yn Allanol

Fel arfer ni chodir ffi ar fyfyrwyr sydd â’r arwydd ailsefyll ‘M’, ‘H’, ‘S’ ac 'T'.

Sesiwn 2020/2021

Y Deyrnas Unedig / Undeb Ewropeaidd / Tramor

10  Credyd  £185.00
20  Credyd  £240.00
30  Credyd  £310.00
40+Credyd  £350.00

Am daliadau drwy’r post, taliadau carden credyd neu ymholiadau am eich ffioedd, cysylltwch â Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr. Peidiwch anfon taliadau at y Gofrestrfa Academaidd os gwelwch yn dda.

 

Swyddfa Ariannol
Prifysgol Aberystwyth
Conolfan Croesawu Myfyrwyr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FB
Ebost: ffioedd@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621583
Ffacs: 01970 621501