Taliadau Ailsefyll

Oherwydd effeithiau'r Coronavirius NI fydd y Brifysgol yn codi ffioedd ail-sefyll ar gyfer Awst 2020. Bydd ffioedd ail-sefyll yn cael eu hadfer ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Blynyddoedd i ddod

Codir taliad ailsefyll ar holl fyfyrwyr â arwydd ailsefyll ‘A’, ‘R’, 'P' ac ‘F’. Fel arfer ni chodir ffi ar fyfyrwyr sydd â’r arwydd ailsefyll ‘M’, ‘H’, ‘S’ ac 'T'.  Bydd myfyrwyr nad yw'n ofynnol iddynt ailsefyll modiwl er mwyn symud ymlaen i flwyddyn nesaf y cwrs yn gallu tynnu allan o dalu'r ffi ailsefyll.

Taliad ailsefyll am fodiwlau a fethwyd yn 2020/2021:

  • 10 credyd - £85

  • 20 credyd - £115

  • 30 credyd - £140

  • 40 credyd neu ragor - £160

Os oes gennych unrhyw gwestiwn cysylltwch a'r Swyddfa Ffioedd drwy'r e-bost ffioedd@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 622043. Am daliadau  taliadau carden credyd neu ymholiadau am eich ffioedd, cysylltwch â'r Swyddfa Ffioedd. Peidiwch anfon taliadau at y Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd os gwelwch yn dda.

Gall holl ymholiadau ynglŷn â thaliadau cael eu hanfon at;

Swyddfa Ffioedd
Prifysgol Aberystwyth
Conolfan Croesawu Myfyrwyr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FB
Ebost: ffioedd@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622043