Taliadau Ailsefyll

Codir taliad ailsefyll ar holl fyfyrwyr â arwydd ailsefyll ‘A’, ‘R’, 'P' ac ‘F’. Fel arfer ni chodir ffi ar fyfyrwyr sydd â’r arwydd ailsefyll ‘M’, ‘H’, ‘S’ ac 'T'. 

Taliad ailsefyll am fodiwlau a fethwyd yn 2023/2024:

  • 5 credyd - £85
  • 10 credyd - £95

  • 15 credyd - £110
  • 20 credyd - £125

  • 25 credyd - £140
  • 30 credyd - £150

  • 35 credyd - £160
  • 40 credyd neu ragor - £170

Os oes gennych unrhyw gwestiwn cysylltwch a'r Swyddfa Ffioedd drwy'r e-bost ffioedd@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 622043. Am daliadau  taliadau carden credyd neu ymholiadau am eich ffioedd, cysylltwch â'r Swyddfa Ffioedd. Peidiwch anfon taliadau at y Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd os gwelwch yn dda.

Gall holl ymholiadau ynglŷn â thaliadau cael eu hanfon at;

Swyddfa Ffioedd
Prifysgol Aberystwyth
Conolfan Croesawu Myfyrwyr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FB
Ebost: ffioedd@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622043