Hyfforddiant i Ddefnyddwyr CMS

Mae’r holl sesiynau hyfforddiant wyneb yn wyneb oedd ar y gweill wedi’u canslo oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws.  

Os nad ydych wedi bod mewn sesiwn eto, gallwch gofrestru eich hun a chwblhau hyfforddiant ar-lein ar Blackboard:

 

Dogfen Powerpoint y sesiwn hyfforddi: Cyflwyniad - Hyfforddiant Hygyrchedd Digidol i Ddefnyddwyr y CMS