Datganiadau Hygyrchedd

Porth Ymgeisio
Mae’r datganiad hwn yn ymwneud â’n porth ymgeisio (apply.aber.ac.uk/)

 

Rydym wrthi’n gweithio ar ddatganiadau hygyrchedd ar gyfer meysydd eraill, yn cynnwys:

  • Y Brif Wefan a Thudalennau Cwrs
  • Rhith-amgylchedd Dysgu
  • Systemau Myfyrwyr
  • Porth Llety
  • Systemau’r Llyfrgell
  • Systemau Staff
  • Offerynnau Blogio
  • Cymwysiadau Symudol