Pecyn Cymorth Datganiad Hygyrchedd

Mae'r pecyn cymorth hwn wedi ei greu er mwyn eich helpu i asesu eich gwefan a pharatoi Datganiad Hygyrchedd ar ei chyfer. Os oes angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â digital-accessibility@aber.ac.uk

Dechreuwch gyda’r ffeil 'Creu Datganiad Hygyrchedd' sy'n eich tywys drwy'r broses o’i dechrau i’w diwedd, a chyfeiriwch at y rhestrau gwirio a ddefnyddir wrth asesu eich gwefan. Ar ôl i chi orffen asesu eich gwefan byddwch yn defnyddio'r ffeiliau templed i greu eich datganiad.

Golwg gyffredinol

PDF

DOCX

Asesu eich Gwefan

PDF

DOCX

Templedi Datganiad Hygyrchedd

Cymraeg

Saesneg