Clirio ac Addasu 2019

Llinell Gymorth Clirio: 0800 121 40 80

 

Cofrestrwch i dderbyn y wybodaeth Clirio ddiweddaraf

Hoffai Prifysgol Aberystwyth hefyd gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar drwy’r post, dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.