Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

£2,000 yn eich blwyddyn gyntaf.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd cyn dechrau yn y Brifysgol.

Sylwch os gwelwch yn dda fod ymgeisgwyr ar gyfer cyrsiau Gwyddor Filfeddylgol (BSVc) a Nyrsio yn dilyn llwybr penodol ar gyfer bwrsaraethau ac felly nid ydynt yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. 

Sut mae gwneud cais?

Does dim rhaid i chi wneud cais. Os ydych yn dewis Aberystwyth ac yn ymuno gyda ni mis Medi yma ac os cewch y canlyniadau isod byddwch yn derbyn y wobr yn awtomatig:

  • Graddau AAA yn yr arholiadau Safon Uwch*
  • DDD yn Niploma Estynedig Lefel 3 BTEC
  • 34 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Ystyrir cymwysterau eraill, cyhyd â'u bod yn ymddangos ar dablau tariff UCAS

*Mae’n bosibl y derbynnir gradd A yn Niploma Uwch Bagloriaeth Cymru, a fydd yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch, yn lle un o’r graddau Safon Uwch.

Noder fod rhaid cyflawni'r graddau lleiaf fel y nodwyd uchod (hy ni allwn dderbyn unrhyw beth llai na gradd A ar lefel A neu radd Rhagoriaeth mewn BTEC lefel 3).  Mae'r 3 cymhwyster gorau'n cael eu hystyried, a allai fod yn gymysgedd o raddau Safon Uwch a BTEC.