Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

£2,000 yn eich blwyddyn gyntaf.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd cyn dechrau yn y Brifysgol.

 

Sut mae gwneud cais?

Does dim rhaid i chi wneud cais – os ydych wedi nodi Aberystwyth fel dewis Cadarn drwy UCAS ac os cewch y canlyniadau isod byddwch yn derbyn y wobr yn awtomatig:

  • Graddau AAA yn yr arholiadau Safon Uwch*
  • DDD yn Niploma Estynedig Lefel 3 BTEC
  • 34 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Ystyrir cymwysterau eraill, cyhyd â'u bod yn ymddangos ar dablau tariff UCAS

*Mae’n bosibl y derbynnir gradd A yn Niploma Uwch Bagloriaeth Cymru, a fydd yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch, yn lle un o’r graddau Safon Uwch.