Swyddogion Anrhydeddus

Yn unol â'r Siarter a'r Ystatudau, mae Prifysgol Aberystwyth yn penodi nifer o Swyddogion Anrhydeddus.

Swyddogion Anrhydeddus presennol y Brifysgol yw:

ManylionLlun

Canghellor
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (hyd at 31 Rhagfyr 2022)

  • Ganed Roger John Laugharne Thomas yng Nghaerfyrddin ac fe’i magwyd ar aelwyd Gymraeg yn Ystradgynlais.
  • Penodwyd yr Arglwydd Thomas yn Farnwr Uchel Lys Cymru a Lloegr yn 1996 a bu’n gweithio yn Adran Mainc y Frenhines a'r Llys Masnachol.
  • Mae’n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru; yn Gymrawd er Anrhydedd Neuadd y Drindod, Caergrawnt; yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Abertawe, Bangor a Chaerdydd, ac mae ganddo Ddoethuriaeth er Anrhydedd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Gorllewin Lloegr.

 

 

Dirprwy Ganghellor
Yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens (hyd at 31 Rhagfyr 2022)

  • Cafodd yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens ei haddysg yn Ysgol Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd a Choleg Somerville Rhydychen. Mae wedi derbyn doethuriaethau anrhydeddus gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol De Cymru. Roedd yn Uchel Siryf Dyfed 2011–12 ac mae bellach yn Ddirprwy Raglaw ar gyfer y tair sir, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.
  • Mae'r Athro Fonesig Elan Closs Stephens yn gyfarwyddwr profiadol sydd wedi treulio gyrfa ym maes darlledu, llywodraethu a'r byd academaidd. Mae'n Gyfarwyddwr anweithredol ar brif Fwrdd y BBC aii Aelod dros Gymru. Ers mis Ebrill 2019, hi yw Cadeirydd daliadau masnachol y BBC ledled y byd. Hi hefyd yw Comisiynydd Etholiadol Cymru.
  • Mae'r Athro Fonesig Elan Closs Stephens yn adnabod ac yn cefnogi'r Brifysgol. Mae wedi bod yn ddarlithydd, uwch ddarlithydd, athro a Chyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae hi wedi creu cysylltiadau gwerthfawr i'r sefydliad yn ogystal â chefnogi nifer fawr o raddedigion sydd bellach yn amlwg ym mywyd diwylliannol Cymru a thu hwnt.