Swyddogion Anrhydeddus

Yn unol â'r Siarter a'r Ystatudau, mae Prifysgol Aberystwyth yn penodi nifer o Swyddogion Anrhydeddus.

Swyddogion Anrhydeddus presennol y Brifysgol yw:

ManylionLlun

Canghellor
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (hyd at 31 Rhagfyr 2022)

  • Ganed Roger John Laugharne Thomas yng Nghaerfyrddin ac fe’i magwyd ar aelwyd Gymraeg yn Ystradgynlais.
  • Penodwyd yr Arglwydd Thomas yn Farnwr Uchel Lys Cymru a Lloegr yn 1996 a bu’n gweithio yn Adran Mainc y Frenhines a'r Llys Masnachol.
  • Mae’n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru; yn Gymrawd er Anrhydedd Neuadd y Drindod, Caergrawnt; yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Abertawe, Bangor a Chaerdydd, ac mae ganddo Ddoethuriaeth er Anrhydedd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Gorllewin Lloegr.

 

 

Dirprwy Ganghellor
Miss Gwerfyl Pierce Jones MA (hyd at 31 Rhagfyr 2019)

  • Brodor o Gaergybi, Ynys Môn yw Gwerfyl Pierce Jones, ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Caergybi a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan.
  • Ers hynny bu'n gwneud nifer o swyddi ym maes gweinyddu’r celfyddydau – gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, yr Academi Gymreig a Chyngor Llyfrau Cymru. Hi oedd Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr y Cyngor Llyfrau o 1987 hyd ei hymddeoliad yn 2009.
  • Mae wedi gwasanaethu ar nifer o fyrddau a phwyllgorau, gan gynnwys y Cyngor Prydeinig (Pwyllgor Cymru), Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Hi yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen a chadeirydd ei Bwyllgor Ceisiadau. Gwerfyl hefyd yw cadeirydd Theatr Genedlaethol Cymru. Fe’i gwnaed yn Gymrawd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan yn 2008.