Senedd

Y Senedd yw “awdurdod academaidd y Brifysgol a bydd yn gyfrifol i’r Cyngor am swyddogaethau academaidd y Brifysgol mewn addysgu ac ymchwil ac am reoli buddiannau academaidd y myfyrwyr”.  Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Senedd.

Aelodaeth y Senedd

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023 - 2024, mae aelodaeth y Senedd fel a ganlyn.

AELODAU EX-OFFICIO

Cadeirydd

Yr Athro Jon Timmis

Dirprwy Is-Gangellorion

Yr Athro Neil Glasser (hyd at 31.07.2025)
Dr Anwen Jones (hyd at 31.07.2025)
Yr Athro Qiang Shen (hyd at 31.07.2025)
Yr Athro Angela Hatton (hyd at 31.07.2027)
Yr Athro Tim Woods (hyd at 31.07.2025)

Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystywth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mr Jonathan Fry

Pennaeth yr Ysgol Graddedig

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

AELODAU ETHOLEDIG

Cynrychiolydd Adrannau Academaidd

Dr Samuel Raybone, Celf
Dr Aloysius Igboekwu, Busnes
Dr Otar Akanyeti, Cyfrifiadureg
Dr Lucy Trotter, Addysg
Dr Louise Marshall, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Dr Sarah Davies, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Yr Athro Phillipp Schofield, Hanes a Hanes Cymru
Dr Julie Mathias, Astudiaethau Gwybodaeth
Yr Athro Hazel Davey, Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Yr Athro Iain Donnison, Gwyddorai Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Dr Patrick Finney, Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
Jen Phipps, Y Gyfraith a Throseddeg
Dr Alexander Pitchford, Mathemateg
Dr Alex Mangold, Ieithoedd Modern
Yr Athro Andrew Evans, Ffiseg
Dr Hanna Binks, Seicoleg
Dr Ffion Jones, Theatr, Ffilm a Theledu
Yr Athro Mererid Hopwood, Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Aelodau Myfyrwyr

Bayanda Vundamina, Llywydd yr Undeb (hyd at 30.06.2024)
Elain Gwynedd, Llywydd UMCA (hyd at 30.06.2024)
Anna Simpkins, Swyddog Materion Academaidd (hyd at 30.06.2024)

Cynrychiolwyr An-Academaidd

Mr Tom Bates, Pennaeth Cyfleusterau a Gweithrediadau Preswyl (hyd at 31.07.2025)
Ms Jackie Sayce, Cydlynydd Prosiect a Swyddog Datblygu Busnes (hyd at 31.07.2025)

Llawlyfr

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Senedd Prifysgol Aberystwyth, mae clerc y pwyllgor  wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr Aelodau'r Senedd

Agenda a Chofnodion y Senedd

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Senedd yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Senedd.

Cyfarfodydd 2023/2024

12 Mehefin 2024 Agenda Cofnodion
24 Ebrill 2024 Agenda Cofnodion
15 Tachwedd 2023 Agenda Cofnodion
18 Hydref 2023 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2022/2023

22 Mehefin 2023 Agenda Cofnodion
03 Mai 2023 Agenda Cofnodion
02 Chwefror 2023 (Cyfarfod Arbennig) Agenda Cofnodion
23 Tachwedd 2022 Agenda Cofnodion
20 Medi 2022 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2021/2022

22 Mehefin 2022 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2022 Agenda Cofnodion
12 Ionawr 2022 (Cyfarfod Arbennig) Agenda Cofnodion
17 Tachwedd 2021 Agenda Cofnodion
22 Medi 2021 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2020/2021

23 Mehefin 2021 Agenda Cofnodion
10 Mawrth 2021 Agenda Cofnodion
05 Chwefror 2021 (Senedd Arbennig) Agenda Cofnodion
18 Tachwedd 2020 Agenda Cofnodion
30 Medi 2020 Agenda Cofnodion

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Unrhyw ymholiadau neu gwestiynau cysylltwch â Dr Gethin Rhys ar aqrstaff@aber.ac.uk