Is-Bwyllgorau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o bwyllgorau sy’n ystyried materion ar ran y cyrff llywodraethol, Mae rhai ohonynt yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyngor, eraill yn uniongyrchol i’r Senedd, a’r gweddill yn adrodd i’r Cyngor a’r Senedd ar y cyd.

Mae’r Strwythur Pwyllgorau ganlynol yn darlunio strwythur pwyllgorau Prifysgol Aberystwyth ac yn egluro’r berthynas rhwng pob haen:

Siart (Adrodd) Pwyllgorau Llywodraethu

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch pob un o’r pwyllgorau hyn – gan gynnwys yr aelodaeth a’r cylchoedd gorchwyl – drwy ddilyn y dolenni perthnasol.

Is-bwyllgorau’r Cyngor

Y Pwyllgor Archwilio Risg a Sicrwydd
Y Pwyllgor Llywodraethu a Diwylliant
Pwyllgor Enwebiadau
Y Pwyllgor Buddsoddiadau
Y Pwyllgor Diswyddo
Y Pwyllgor Taliadau
Y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad

Gweithgorau Cyngor

Gweithgor Cynllun Ffioedd a Mynediad


Is-bwyllgorau’r Senedd
Bwrdd Academaidd
Bwrdd Arholi'r Senedd
Bwrdd Darpariaeth Gydweithredol
Bwrdd Marchnata a Denu a Derbyn Myfyrwyr
Y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi
Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol

Grwpiau Gweithredol (adrodd i Pwyllgor Gweithredu)

Grŵp Gweithredol y Brifysgol

Grŵp Trosolwg Strategol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Grŵp Ffioedd ac Ysgolriaethau
Grŵp Gweithredol Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd
Grŵp Dyfarniadau er Anrhydedd
Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth
Grŵp Gorychwylio Prevent
Pwyllgor Llywio Cydymffurfio â'r UKVI
Grŵp Ymgynghorol Tiroedd y Brifysgol
Grwp Gweithredol y Gymraeg