Gweithgareddau Estyn Allan

‌‌Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn gydweithredu gyda lluosog o gymunedau y tu allan o faterion academaidd fel rhan o ymdrech parhaol.

Mae enghreifftiau diweddar yn gynnwys cydweithredu a sefydliadau academaidd eraill a phersonél, ysgolion lleol, cyrff datblygu meddalwedd ac er mwyn amlrhyw achosion eraill.

Ymgysylltu ac ysgolion

Mae aelodau o’r adran yn cydymweithio’n aml gydag ysgolion lleol a cholegau er mwyn eu difyrru a’u addysgu gydag ymweliadau wedi’u seilio ar amrywiaeth o destunau. Cynnygir y digwyddiadau canlynol at dant eich myfyrwyr gan yr Adran Gyfrifiadureg;

  • Beth allech chi gwneud gyda gradd Cyfrifiadureg?
  • O blant bychain i robatiaid: Sut ydyn ni’n dysgu?
  • Etifeddiaeth digidol: Ein hanes ni
  • Ffindir: Bioleg digidol
  • Prosiectau cyfrifiaduro hwyl yr allech chi’u gwneud am lai na deg bunt!

am fwy o wybodaeth yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar gael i athrawon, myfyrwyr a rhieni / gwarcheidwaid ar-lein yn yr Hwb Allgymorth. Mae'r deunyddiau hyn, sydd wedi'u hanelu at amrywiaeth o grwpiau oedran, yn cynnwys arbrofion cartref, taflenni gwaith, prosiectau, heriau, pynciau ymchwil, gweminarau, posau, deunyddiau gwersi a mwy.

Clwb Roboteg

Cynhelir y Clwb Roboteg Aberystwyth gan aelodau o’r Adran, gyda chefnogaeth yr “Infinity Exhibition” a “Technocamps”: dyma glwb ar-ôl-ysgol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â’u gwefan nhw.

Digwyddiadau BCS

Mae’r adran yn gweithio gyda’r asgell Canolbarth Cymru BCS, yr athrofa siartredig TG. Mae’r asgell yn cynnal cyfarfodion ar destunau cyfrifiaduro ac hefyd digwyddiadau ‘Show and Tell’. Mae’r cyfarfodion hyn yn gyfle delfrydol i ddysgu mwy amdanai’r adrannau gwahanol o’r diwydiant ac i drafod materion yn anffurfiol. Ymhlith y pwyllgor y mae aelodau staff, myfyrwyr a rhai proffesiynol o ddiwydiant.

Cynhadledd ‘BCSWomen Lovelace’

Mae’r gynhadledd ‘BSCWomen’ yn gynhadledd blynyddol un-ddiwrnod i fyfyrwragedd sydd yn astudio cyfrifiadureg neu bynciau tebyg. Ers 2008, mae’r digwyddiad hwn wedi darparu llwyfan i fyfyrwyr is-raddedig ac uwch-raddedig i rhannu’u syniadau nhw, rhwydweithio a mynychu darlithoedd gan bobl arwyddocaol yn y diwydiant cyfrifiaduro ac yn y byd academaidd. Darllenwch mwy ynghylch y digwyddiad ar y tudalen  BCSWomen Lovelace Colloquium.