Ymchwil

‌‌Mae gan yr Adran Gyfrifiadureg tîm bywiog o ymchwilwyr gan gynnwys: darlithwyr, staff ymchwilio a myfyrwyr ymchwilio.

Trefnir ymchwil yr Adran mewn grwpiau bychain.

Mae’r holl grwpiau yn archwilio a datblygu technegau systemau deallus lle rydym yn annog cydweithrediad agos rhwng y grwpiau i gyd er mwyn rhoi cydlyniad i ymchwil yr Adran.

Mae’r adran Gyfrifiadureg yn falch iawn o’u llwyddiant FfYRh2014

Grwpiau Ymchwil

Adnabyddir y Grŵp Ymresymiad Datblygedig am ei waith rhagorol ar ddiagnosis awtomataidd a dadansoddiad methiant a’u dyfais, technegau “fuzzy-rough”, i fformiwleiddio a symleiddio modelau gwybodaeth.

Cynhelir ymchwil gan y Grŵp Bio-informateg a Bioleg Cyfrifiadureg yn meysydd megis dadansoddiad data ar ddata biolegol maint mawr, ffurfioli data biolegol, informateg bio-feddygol, genetig, ffarmacogenomeg a bioleg systemau.

Un o’r grwpiau roboteg mwyaf ac enwocaf yn y DU ydy’r Grŵp Roboteg Deallus, ac mae’n ymwneud â chonsortia ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol o fodelau cyfrifiadurol newydd i deithiau gofodol Mawrth.

Grŵp Gweledigaeth, Graffeg a Delweddu. Prif ffocws yw: dadansoddiad delwedd a dealltwriaeth (meddygol); tyniad strwythur gwrthrychau cymhleth; dulliau sail-edrychiad i ddarparu robotiaid symudol gyda galluoedd amrywiol gan gynnwys mapio topolegol a sefydlogiad ystum; dadansoddiad data lloeren aml-sbectrol i bwrpasau amgylcheddol.