Ymchwil

Dyn yn rheoli robot crwydro bach Mars

Mae gan ein hadran Gyfrifiadureg dîm bywiog o weithwyr ymchwil sydd yn cynnwys staff darlithio, staff ymchwil a myfyrwyr ymchwil.

Trefnir gwaith ymchwil yr Adran mewn grwpiau ymchwil: Grŵp Ymresymu Datblygedig, Grŵp Biowybodeg a Bioleg Gyfrifiannol, Roboteg Ddeallusol ac Grŵp Graffeg Gweld a Delweddu.

Mae’r holl grwpiau yn ymchwilio ac yn datblygu technegau a ffyrdd o gymhwyso systemau deallus lle’r ydym yn mynd ati i annog cydweithio’n agos rhwng grwpiau, fel bod ymchwil yr Adran yn cael ei gydlynu’n agos iawn.

Grŵp Ymresymu Datblygedig

Mae’r Grŵp Ymresymu Datblygedig yn adnabyddus am ei waith arloesol ar ddiagnosis wedi’i awtomeiddio a dadansoddi methiannau, ac am ddyfeisio technegau niwlog-garw i fformiwleiddio a symleiddio modelau gwybodaeth.

Grŵp Bio-informateg a Bioleg Cyfrifiadurol

Mae’r Grŵp Bio-informateg a Bioleg Gyfrifiannol yn cynnal ymchwil mewn meysydd fel dadansoddi data biolegol ar raddfa fawr, ffurfioli data biolegol, gwybodeg fiofeddygol, geneteg, fferyllogenomeg a bioleg systemau.

Grŵp Roboteg Ddeallusol

Mae’r Grŵp Roboteg Ddeallusol yn grŵp roboteg adnabyddus yn y DU, ac y mae’n rhan o rwydwaith Roboteg a Systemau Annibynnol y DU (EPSRC). Mae’r grŵp yn ymwneud â chonsortia ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol, sy’n ymdrin ag ystod eang o barthau: o’r tir, y môr, yr awyr a’r gofod yn ogystal â roboteg dan do. Mae’n canolbwyntio ar faterion meddalwedd a chaledwedd sy’n allweddol i "amgylcheddau digyfyngiad”.

Grŵp Gweledigaeth, Graffeg a Delweddu

Mae gan y Grŵp Gweledigaeth, Graffeg a Delweddu amrywiol ddiddordebau sy’n ymdrin â llawer agwedd ar greu a phrosesu data gweledol gan gynnwys dadansoddi a deall delweddau meddygol; ‘gweld’ cyfrifiadurol ar gyfer roboteg; realiti rhithiol i ymchwilio i’r blaned Mawrth; modelu gweld er mwyn deall canfyddiad pobl; a chymhwyso ‘gweld’ cyfrifiadurol ym meysydd bioleg y môr a bioleg planhigion.