Muhammad Ismail

 Muhammad Ismail

Postgraduate

Adran Cyfrifiadureg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

Cyhoeddiadau

Ismail, M, Yang, J, Shang, C & Shen, Q 2020, Image Super Resolution with Sparse Data Using ANFIS Interpolation. in 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE).
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil