Dr Lynda Thomas

Dr Lynda Thomas

Tiwtor Rhan-Amser

Adran Cyfrifiadureg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Dysgu