Henrietta De Salis

Penodwyd Henrietta yn Bennaeth y tîm Cyfreithiol ar gyfer Marchnadoedd Cyfalaf yn Swiss Re yn Hydref 2009. Cyn hynny, bu’n Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol yn Dresdner Kleinwort.