Lance Batchelor

Graddiodd Lance Batchelor o Aber ym 1985 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol. Ar amser y cyfweliad roedd yn Brif Swyddog Gweithredol Tesco Telecoms Mobile, mae bellach wedi symud i Saga fel Prif Swyddog Gweithredol Grŵp.

Beth ydych chin ei gofio fwyaf am eich amser yn Aber?

Mae gen i atgofion gwerthfawr o fy nhair blynedd yn Aber: darlithoedd a seminaraun procior meddwl ar amrywiaeth o bynciau; cyfeillgarwch ysgogol a chynnes; nosweithiau difyr yn y dref gydag amrywiaeth enfawr o dafarnau a chlybiau i ddewis ohonyn nhw; nosweithiau tywyll, gwlyb y gaeaf, eistedd mewn tafarnau cefn gwlad gyda chyfeillion da; cynrychiolir Coleg a Phrifysgol Cymru mewn karate, marchogaeth dros fynyddoedd hardd yn yr eira ... a llawer mwy.

Beth ydych chin ei wneud nawr o ran gyrfa, a sut helpodd eich gradd o Aberystwyth?

Beth rwyf in ei wneud nawr. Dechreuais fy ngyrfa ar l Aber gyda chwe blynedd yn y Llynges Frenhinol, lle cyrhaeddais i safle Is-gapten. Gwnes i fy hyfforddiant sylfaenol yn Dartmouth yn Swydd Devon, bm in rasio cychod hwylio i dm y llynges, treulio blwyddyn yn y Carib ar long awyrennau, ennill fy nhrwydded peilot, cymhwyso fel deifiwr y llynges, dysgu parasiwtio gyda r mr-filwyr, yna dewis llongau tanfor i arbenigo ynddyn nhw. Ar l nifer o flynyddoedd ar y mr (Arctig, Ynysoedd y Falkland, Mr y Canoldir ac ati) priodais a phenderfynu symud i gam nesaf fy ngyrfa.

Treuliais y blynyddoedd nesaf yn dringo ysgol gyrfa mewn marchnata, gan ddod yn Gyfarwyddwr Marchnata yn P&G, yna n Rheolwr Cyffredinol yn Amazon.com yn Seattle, ac yna Prif Swyddog Marchnata i Vodafone UK. Ar hyd y ffordd treuliais ddwy flynedd heriol a difyr yn astudio am MBA yn Ysgol Fusnes Harvard.

Fi bellach yw Prif Swyddog Gweithredol Tesco Telecoms Mobile. Rwyf i hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol i Domino's Pizza plc a Dunnhumby Ltd.

Sut helpodd Aber:

1. Yn ystod fy nhair blynedd yn Aber, des in hunangynhaliol, gan ddysgu sut i edrych ar l fy hun, er ei fod mewn amgylchedd cefnogol.

2. Dysgais sut i ddysgu. Yn Aber roedd disgwyl i mi wneud fy ngwaith a cheisio help pan oedd angen yn hytrach na chael popeth ar blt fel yn yr ysgol.

3. Yn Aber dysgais sut i ryngweithio ag amrywiaeth eang o bobl, o wahanol gefndiroedd cymdeithasol, gwledydd a mathau o bersonoliaeth. Y wers honno efallai oedd y fwyaf gwerthfawr oll.

Pa gyngor fyddech chin ei roi i fyfyriwr ar eich cwrs chi nawr?

1. Y mwyaf y gwnewch chi gyfrannu, y mwyaf y cewch yn l. Peidiwch hanner gwneud pethau neu fod yn ddiog yn eich blynyddoedd yn Aber, taflwch eich hun ir gweithgareddau. Er bod y rhestr uchod efallain swnion brysur, yr un peth rwyn edifar amdano yw na wnes i fwy!

2. Er bod gwleidyddiaeth ryngwladol bob amser yn esblygu (e.e. treuliais i lawer o amser yn astudior Undeb Sofietaidd, sydd wedi hen ddiflannu) maer sgiliau ar arferion y dysgwch chi yn rhai a fydd yn berthnasol ich bywyd cyfan.

3. Mwynhewch eich hun. Rhodd unwaith mewn bywyd yw Prifysgol, ac mae Aber yn lle gwych i dreulior amser.