Alexander Keepin

Graddiodd Alexander yn 1995 ar ôl astudio’r gyfraith yn Aberystwyth. Derbyniodd Alexander hyfforddiant yn y Ddinas ac mae yn Bartner a Phennaeth Cloddio yng ngrŵp cyllid corfforaethol Berwin Leighton Paisner. Cyn hynny, treuliodd Alexander dros 10 mlynedd yn Charles Russell. Mae cwmni Alexander yn benodol ryngwladol a chanddo brofiad cyfoethog o gynghori ar restrau gan gwmnïoedd Ynni ac Adnoddau Naturiol. Mae gan Alexander hefyd brofiad sylweddol ym maes cyllid corfforaethol gan gynnwys uno a phrynu cwmnïoedd, mentrau ar y cyd a throsfeddiannu cwmnïoedd, yn ogystal â throsfeddiannau gwrthdro. Mae Alexander yn byw yng Nghaint gyda’i wraig (a raddiodd mewn hanes yn Aberystwyth) a dau blentyn.