Anne Davies

Cwnsler Arbennig, WithersWorldwide.

  • Cyfreithiwr ers 1991 yng Nghymru a Lloegr, ac ers 2013 yn Ynysoedd Virgin Prydain.
  • Yn arbenigo mewn troseddau busnes - ariannol, iechyd a diogelwch, a'r amgylchedd.