Mick Buckley

Mick Buckley yw Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol CNBC, EMEA. Cyn ymuno â CNBC, treuliodd Mick wyth mlynedd gyda Turner Broadcasting Systems Europe, lle bu’n Is-Lywydd Gweithredol TBS News Networks a Rheolwr Gyfarwyddwr y DU. Yn 2002 cwblhaodd y “Rhaglen Reoli Uwch” yn Ysgol Fusnes Harvard. Graddiodd o Goleg Prifysgol Cymru gyda gradd anrhydedd BSc mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol. Mae’n gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn aelod o fwrdd telegyfathrebu ITU.