Robert Williams

Mae Robert yn gyfreithwr cyllid corfforaethol cymwysedig deuol o'r UD/DU. Dros y 3 blynedd diwethaf, mae Robert wedi gweithio'n fewnol i gleientiaid banc:Banc Brenhinol yr Alban, The Co-operative Bank a Lloyd Banking Group.  Yn flaenorol treuliodd Robert dros 20 mlynedd mewn practis preifat gydag Allen & Overy (Llundain) a Skadden Arps (Efrog Newydd a Sydney). Ar hyn o beyd mae Robert yn gwasanaethu fel aelod o Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg y Brifysgol.