David Bradbury

 David Bradbury

Senior Database Officer

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

• Graddiodd David o Aberystwyth ac mae wedi bod yn aelod o dîm DARO ers Medi 2017.
• Yn darparu gwybodaeth reoli a deallusrwydd fusnes i DARO a'i rhanddeiliaid.
• Yn perfformio dadansoddiad ystadegol, cyfoethogi data, a gweinyddu a datblygu systemau.