Mr Richard Roberts MA Hanes Prydain

Mr Richard Roberts

Major Gifts Manager

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae gan Richard radd MA mewn Hanes Prydain a dysgodd Gymraeg yn oedolyn drwy Brifysgol Aberystwyth. Ymunodd â DARO ym mis Hydref 2019.

Mae wrthi’n gweithio ar y prosiect i ailddatblygu’r Hen Goleg, a sefydlwyd drwy roddion dyngarol byd-eang bron i 150 o flynyddoedd yn ôl. Mae prif gyfrifoldebau strategol y swydd hon yn cynnwys sefydlu cyfraniadau dyngarol sylweddol gan gyn-fyfyrwyr a ffrindiau sydd wedi sefydlu perthynas glos â’r Brifysgol ac sydd eisiau ail-ddychmygu dyfodol newydd i’r adeilad arbennig hwn a fydd o fudd i fyfyrwyr, teuluoedd a chymunedau yn Aberystwyth, Cymru a’r Byd.

Byddai wrth eich bodd yn eich gweld os ydych chi’n ymweld ag Aberystwyth unrhyw bryd!