Prof Rhys Jones

Prof Rhys Jones

Athro

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Manylion Cyswllt

Proffil

Saif fy ngwaith ar y gyffordd rhwng daearyddiaeth wleidyddol, hanesyddol a diwylliannol ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar ddaearyddiaethau amrywiol y wladwriaeth a'i hunaniaethau grp cysylltiedig. Euthum i'r afael â daearyddiaethau'r wladwriaeth mewn sawl cyd-destun, gan amrywio o'r newidiadau trefniadol, tiriogaethol a diwylliannol amrywiol sy'n gysylltiedig â'r broses o lunio'r wladwriaeth yng Nghymru'r Oesoedd Canol i brosesau mwy cyfoes ailstrwythuro tiriogaethol a swyddogaethol sy'n effeithio ar wladwriaeth y Deyrnas Gyfunol. Mae fy ngwaith ar y themâu hyn wedi ymddangos mewn nifer o erthyglau gwahanol gyfnodolion yn ogystal â monograff - People/States/Territories - a gyhoeddwyd gan Blackwell yn rhan o'r RGS-IBG Book Series. Yr wyf hefyd wedi archwilio daearyddiaethau hunaniaeth grp mewn sawl cyd-destun gwahanol. Mae fy ngwaith yn hyn o beth yn cynnwys fy ngwaith ymchwil ar dwf hunaniaethau ethnig yng Nghymru'r Oesoedd Canol a'r ymchwil mwy cyfredol a wneir gennyf ar ddaearyddiaethau hunaniaeth Gymreig yn niwedd yr ugeinfed ganrif. Ymddangosodd y gwaith olaf hwn mewn llyfr o'r enw Placing the Nation (gyda Carwyn Fowler). Cefnogwyd fy ngwaith ymchwil, hyd yma, gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr Academi Brydeinig a Bwrdd Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru.

Byddaf yn dysgu ar nifer o'r themâu ymchwil hyn ar lefel israddedig ac uwchraddedig. Dysgaf yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg ond byddaf hefyd yn dysgu rhai modiwlau cyfrwng-Saesneg ym maes daearyddiaeth wleidyddol. Ceisiais hefyd gyfnerthu fy nghymhwysedd i ddysgu drwy gyhoeddi gwerslyfr o'r enw An Introduction to Political Geography (gyda Martin Jones a Mike Woods). Cadarnhawyd fy nghymwysedd i ddysgu pan dderbyniais Wobr Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Aberystwyth yn 2005.

Dysgu

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Jones, R, Goodwin-Hawkins, B & Woods, M 2020, 'From territorial cohesion to regional spatial justice: The Well-being of Future Generations Act in Wales', International Journal of Urban and Regional Research, vol. 44, no. 5, pp. 894-912. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12909
Jones, R & Royles, E 2020, 'Reclaiming Authenticity: The Spaces and Scales of National Sincerity', Environment and Planning C: Politics and Space. https://doi.org/10.1177/2399654420915577
Jones, R & Royles, E 2020, 'The state, civil society and the shadow state: Analysing three vectors of relationality', Geoforum, vol. 114, pp. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.017
Jones, R 2019, 'Governing the future and the search for spatial justice: Wales' Well-being of Future Generations Act', Fennia: International Journal of Geography, vol. 197, no. 1, pp. 7-23. https://doi.org/10.11143/fennia.77781
Jones, R & Goodwin-Hawkins, B 2019, 'Governing the future and the search for spatial justice', AAG American Association of Geographers Annual Meeting, Washington DC, United States of America, 03 Apr 2019 - 07 Apr 2019.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil