Prof Rhys Jones

Proffil

Mae Rhys Jones FLSW yn Athro Daearyddiaeth Ddynol ac yn gyn Bennaeth Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ystod o themâu cydberthynol sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth wleidyddol:

1. daearyddiaeth hunaniaethau gr?p sy'n canolbwyntio'n benodol ar ddaearyddiaeth cenedlaetholdeb Cymreig a'r ffordd y mae hyn yn cael ei lunio gan arferion gofodol a chymunedol, iaith, yn ogystal ag arferion pobl ifanc;

2. daearyddiaeth y wladwriaeth, lle mae'n arbenigo ar natur tiriogaethol y wladwriaeth, ynghyd â dealltwriaethau anthropolegol ohoni. Mae hefyd yn arbenigwr ar ddatganoli yn y DU, yn enwedig mewn perthynas â Chymru;

3. y defnydd a wneir o fewnwelediadau ymddygiadol mewn polisi cyhoeddus mewn ystod o wahanol wledydd. Mae ei waith yn y maes hwn wedi archwilio'r heriau ymarferol sy'n gysylltiedig â datblygu ymyriadau sy'n seiliedig ar ymddygiad, yn ogystal â'r materion mwy moesegol sy'n codi o'u defnyddio.

Mae wedi cyhoeddi’n eang ar y themâu hyn, gan gynnwys un ar ddeg o lyfrau a dros wyth deg o erthyglau a phenodau llyfrau. Cefnogwyd ei waith gan grantiau ymchwil gan yr ESRC, yr AHRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, Horizon 2020, INTERREG a Llywodraeth Cymru.

Mae ei brosiectau ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar: syniadau o gydlyniant tiriogaethol a chyfiawnder gofodol yn yr UE (Horizon 2020); daearyddiaethau mudiadau rhanbarthol yn yr UE (ESRC); twristiaeth treftadaeth, hunaniaeth a symudedd rhwng Iwerddon a Chymru (INTERREG).

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Tutor
Lecturer
Grader

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Busfield, M, Griffiths, H, Jones, C, Jones, R & Jones, RD 2020, Daearyddiaeth: Astudio a dehongli'r byd a'i bobl. Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Jones, R, Goodwin-Hawkins, B & Woods, M 2020, 'From territorial cohesion to regional spatial justice: The Well-being of Future Generations Act in Wales', International Journal of Urban and Regional Research, vol. 44, no. 5, pp. 894-912. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12909
Whitehead, M, Jones, R & Pykett, J 2020, 'Questioning Post-Political Perspectives on the Psychological State: Behavioural Public Policy in the Netherlands', Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 38, no. 2, pp. 214-232. https://doi.org/10.1177/2399654419867711
Jones, R & Royles, E 2020, 'Reclaiming Authenticity: The Spaces and Scales of National Sincerity', Environment and Planning C: Politics and Space, vol. 38, no. 6, pp. 1091-1107. https://doi.org/10.1177/2399654420915577
Jones, R & Royles, E 2020, 'The state, civil society and the shadow state: Analysing three vectors of relationality', Geoforum, vol. 114, pp. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.05.017
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil