Eisteddfod 2017

Dewch draw i’n stondin ni ar faes Eisteddfod Genedlaethol, Ynys Môn
4 - 12 o Awst 2017

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn denu dros 160,000 o ymwelwyr yn flynyddol ac yn 2017 cynhelir yr Eisteddfod ym Môn, rhwng ddydd Gwener 4ydd tan y 12fed o Awst.

Blas o’r hyn sydd i ddod

Unwaith eto bydd stondin Prifysgol Aberystwyth yn un prysur gyda digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.

  • UMCA - Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth - Eleni bydd gan UMCA gynrychiolaeth ar y stondin trwy gydol yr wythnos.
  • Derbyniad Alumni (sy’n cael ei gynnal ar y cyd rhwng Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr a’r Brifysgol) - Cyfle i hel atgofion gyda hen ffrindiau. Croeso i bawb!

Dewch draw am baned, ymunwch yn ein amryw o ddigwyddiadau neu dewch i roi eich traed i fyny a gwyliwch yr Eisteddfod yn fyw ar ein sgrin deledu.

 

Rhaglen llawn i'w ddilyn yn fuan.