Cyfle Cyfartal - Deddfwriaeth Bresennol ac Arfaethedig

Deddfwriaeth Bresennol

O blith y ddeddfwriaeth sy'n cynnwys elfennau'n ymwneud â chyfle cyfartal ac sy'n darparu rhai hawliau statutol rhagnodedig i unigolion ceir y canlynol: