Cynllun Strategol

Pwrpas y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw meithrin cymuned ddysgu a gweithio gynhwysol heb fod ynddi wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth, lle caiff ein holl staff a’n dysgwyr eu cefnogi, eu parchu a chyfle i wireddu eu potensial. 

Mae pum llinyn i amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn ac amlinellir y camau gweithredu ar gyfer pob llinyn.