Nodweddion Gwarchodedig

Rydym yn gweithio ar y dudalen yma, felly byddwn yn diweddaru’r cynnwys yn gyson gyda rhagor o wybodaeth berthnasol i bob un o’r nodweddion gwarchodedig canlynol;

Oedran

 

 
 
 

Anabledd

 

 
 
 

Hunaniaeth Rhywedd

 

 Trawsryweddol

 
 

Priodi/Partneriaeth Sifil

 

 
 
 

Beichiogrwydd/Mamolaeth/Tadolaeth

 

 
 
 

Hil

 

 
 
 

Crefydd/Cred

 

 
 
 

Rhyw

 

 
 
 

Cyfeiriadedd Rhywiol