Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb (AEaG)

Bydd llenwi ffurflen AEaG yn gyfle i ystyried sut mae penderfyniadau, polisïau a.y.y.b. yn effeithio ar bobl â nodweddion gwarchodedig. Bydd hefyd yn sicrhau trywydd archwilio i'r Brifysgol, ac yn galluogi'r Brifysgol i ddangos bod ei phenderfyniadau yn cael eu hystyried ac yn deg. 

Dylai'r AEaG gael ei roi ar waith ar ddechrau'r broses o newid, neu ddrafftio polisi, gweithdrefn neu arfer newydd, er mwyn gallu ei ddefnyddio yn ystod y broses o benderfynu. Ni ddylid ei gyflawni fel ôl-ystyriaeth, ar ôl y broses o benderfynu. 

Darllenwch y canllawiau (v2.2) gellir gweld yma.

Mae'r ffurflen AEaG ar gael yma.

(Nid archwiliad llawn o effaith ar gydraddoldeb mo hwn, ond asesiad cychwynnol o'r effeithiau posibl all ddeillio gyflwyno neu newid arfaethedig i bolisi, gweithdrefn neu arfer.)