Taliadau Ar-lein

Myfyrwyr (dolen)

Os ydych yn fyfyriwr neu'n berson sy'n talu ar ran myfyriwr cliciwch ar y ddolen uchod i wneud taliad.

Er mwyn gwneud taliad fydd rhaid gael y nifer myfyrwyr a dyddiad geni y myfyrwyr wrth law os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwneud taliad ar-lein, cysylltwch â'r swyddfa ffioedd dros y ffôn ar 01970 628434 neu drwy e-bostio ffioedd@aber.ac.uk

 

Cwsmeriaid (dolen)

Os nad ydych yn fyfyriwr cliciwch ar y ddolen uchod i wneud taliad.

Er mwyn gwneud taliad fydd rhaid gael y nifer Cwsmeriaid a rhif anfoneb wrth law os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwneud taliad ar-lein, cysylltwch â'r swyddfa ffioedd dros y ffôn ar 01970 628434 neu drwy e-bostio ffioedd@aber.ac.uk

 

Telerau ac Amodau