Mrs Anwen Evans

Mrs Anwen Evans

Gweinyddydd Cyllid Ymchwil

Adran Gyllid

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Anwen wedi graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar ôl astudio Daearyddiaeth Ddynol, gan raddio yn 2016. Ymunodd â RB&I yn 2016 ar y rhaglen KESS a ariannwyd gan yr UE fel y Swyddog Gweinyddol. Mae hi'n ymwneud â phob agwedd ar gyflawni'r rhaglen KESS yn llwyddiannus. Mae ei chyfrifoldebau yn ymwneud ag ystod eang o feysydd, gan gynnwys: Rheoli contractau, coladu taflenni amser, taliadau cyflog, a systemau rheoli dogfennau.