Miss Helena Norris

Miss Helena Norris

Research Finance Officer RWIF

Adran Gyllid

Manylion Cyswllt

Proffil

Dyddiad ymuno a swydd flaenorol

Ymunodd Helena ag YBA yn 2018, cyn hynny bu’n gweithio yn y tîm teithio a fflyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prif gyfrifoldebau yn y swydd flaenorol

Prif gyfrifoldeb Helena oedd cydlynu yr holl deithio a fflyd ar gyfer y brifysgol

Addysg a phrofiad gwaith

Mae Helena wedi gweithio yn y diwydiant Cyllid ers 20 mlynedd. Yn 2012 cychwynnodd ar radd Gyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth lle graddiodd gyda BSC Econ yn 2015. Yn dilyn hynny, aeth ymlaen i fod yn Aber Ymlaen yn yr adran Gyllid. Yn 2017 helpodd i ddod o hyd i'r adran teithio a fflyd. Yn 2018 ymunodd â rhaglen KESS fel gweinyddwr cyllid.

Profiad a gwybodaeth

Mae gan Helena gefndir ariannol, ynghyd ag archwilio a threth a gafodd o'i gradd mewn Gyfrifeg a Chyllid.

Prif gyfrifoldebau o fewn YBA

Helena Norris yw'r gweinyddwr Cyllid ar gyfer holl brosiectau KESS ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ei phrif rôl yw monitro costau a chyllidebau prosiect KESS. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gynorthwyo gyda hawliadau WEFO, cysylltu â phartneriaid cwmni a myfyrwyr i sicrhau bod y prosiectau'n cael eu cadw ar y trywydd iawn.

Rhan fwyaf pleserus o weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Helena yn mwynhau pob agwedd o’i rôl. Mae'r rôl yn amrywiol, ac mae hi bob amser yn dysgu rhywbeth newydd.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 9.15-5.45
  • Dydd Mawrth 9.15-5.45
  • Dydd Mercher 9.15-5.45
  • Dydd Iau 9.15-5.45