Mrs Vanessa Westbury

Mrs Vanessa Westbury

Research Finance Officer

Adran Gyllid

Manylion Cyswllt

Proffil

Dechreuodd ei gyrfa Vanessa yn y sector preifat cyn symud i Aberystwyth yn 2004. Buodd hi'n gweithio i IGER cyn trosglwyddo i'r brifysgol yn 2008. Ers hynny mae wedi gweithio yn taliadau cyflenwyr, Partneriaeth Ymchwil a Menter, Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru C3W, a mwy. Yn 2011 ymunodd â'r tîm cyllid Ymchwil

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Vanessa yn gyfrifol am yr holl grantiau a ariennir gan yr RCUK, gan gynnwys darparu cymorth gyda chostau, cyflwyno cyfrifon i'r ariannwr, a chyfrifoldebau ôl dyfarniad.

Mae Vanessa hefyd yn delio â ....