Dr Alan Macmillan

Dr Alan Macmillan

Cofrestrydd Cyfadran - Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl dod i Aberystwyth i wneud gradd Meistr, arhosodd Alan yma i gwblhau PhD yn ogystal ag i fod yn gynorthwyydd ymchwil a chynorthwyydd addysgu uwchraddedig yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Ymunodd wedyn â’r Swyddfa Academaidd, ac mae wedi gweithio mewn nifer o swyddogaethau yn ymwneud â chofnodion myfyrwyr a datganiadau data, sicrwydd ansawdd, a rheoliadau. Ers mis Hydref 2018, ef yw Cofrestrydd y Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol, ac y mae’n aelod o uwch dîm newydd y Gofrestrfa Academaidd.  Mae ganddo hefyd swyddogaeth arolygol ar draws y Gofrestrfa Academaidd ar faterion uwchraddedig.