Siop @ Y Hwb

Croeso i’r Siop yn yr Hwb. Mae’r siop yn yr Hwb, sef canolfan Fferm Penglais, a cheir Starbucks yma hefyd. Mae yma groeso cynnes a chyfeillgar, gyda digon o seddi i chi ymlacio rhwng eich darlithoedd neu i gwrdd â ffrindiau neu gydweithwyr.

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08.30-21.00 a 11.30-21.00 ar ddyddiau Sadwrn a Sul.

Defnyddiwch y cerdyn teyrngarwch (Magic Stamp) i ddechrau casglu stampiau er mwyn cael diod boeth am ddim.

Os oes rhywbeth yr hoffech ei weld yma, siaradwch ag aelod o staff ac fe geisiwn ddiwallu eich anghenion.

Sylwch nad yw’r siop yn derbyn arian parod - gallwn dderbyn pob taliad â cherdyn a chardiau Aber.

Bydd y gwasanaethau sydd ar gael a’r oriau agor yn amrywio y tu allan i ddyddiadau tymhorau Prifysgol Aberystwyth (Oriau agor)

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gymuned amlddiwylliannol, gyda myfyrwyr, staff ac ymwelwyr sydd â gwahanol gredoau a moeseg grefyddol. Rydym yn ceisio dod o hyd i gigoedd sydd wedi'u hardystio’n rhai halal/cigoedd o ffynonellau halal yn unol â'n cydnabyddiaeth o anghenion amrywiol ein cwsmeriaid.

 • Bargeinion wrth brynu prydau cyfan (brechdan a diod o’ch dewis a naill ai ffrwyth, siocled neu greision)
 • Amrywiaeth eang o fyrbrydau
 • Cigoedd Halal o ffynonellau lleol
 • Nwyddau groser
 • Prydau wedi'u rhewi
 • Adran Manwerthu

 • Nwyddau ymolchi a hylendid
 • Deunyddiau ysgrifennu
 • Amrywiaeth o ategolion ffonau
 • Cappuccino
 • Latté
 • Espresso
 • Frappuccinos
 • Smwddis
 • Gwahanol fathau o de
 • Paninis, brechdanau crasu a brechdanau

Yr holl ffotograffau gan: Darya Koskeroglu