Y Lolfa

Mae diodydd, byrbrydau a phrydau ar gael yn Lolfa’r Myfyrwyr

  • Yn gweini te, coffi a dewis o ddiodydd oer
  • Dewis llawn o fyrbrydau poeth ac oer, gan gynnwys pasteiod a brechdanau am bris rhesymol
  • Neu gallwch archebu o’n bwydlen lawn o brydau poeth y gallwn eu cludo yma i’r Lolfa.
  • Cliciwch Yma i Archebu

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am tan 2pm 

Mae Starbucks hefyd yn agored drwy’r dydd ar y safle.