Siop @ Yr Undeb

 

Croeso i siop undeb y myfyrwyr, sydd yn adeilad undeb y myfyrwyr ar brif gampws Prifysgol Aberystwyth.   Mae ar agor yn ystod y tymor o Dydd Llun i Dydd Gwener 08.00-17.30, a Dydd Sadwrn 09.00-14.00. (Amser tymor) 

Mae siop undeb y myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch, o fwydydd i ddillad wedi'u brandio â logo’r Brifysgol.  Mae Prifysgol Aberystwyth yn gymuned amlddiwylliannol, â’i myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn arddel gwahanol grefyddau a moeseg.   Rydym yn ceisio dod o hyd i gigoedd wedi'u hardystio yn halal /"o ffynonellau halal" a bwydydd figan i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

P'un ai anrheg i chi'ch hun neu i ffrind yr hoffech ei brynu, bydd rhywbeth i chi yn siop ar-lein undeb y myfyrwyr. Gallwch ddewis o blith ystod eang o ddillad ac eitemau eraill wedi'u brandio â logo’r brifysgol.  Perffaith ar gyfer prynu pethau cofiadwy.  (Cliciwch yma i weld a phrynu)

 

Fel arfer, rydym yn darparu'r canlynol yn y siop:

 • Amrywiaeth eang o ddillad wedi’u brandio â logo’r brifysgol
 • Bwydydd parod poeth.
 • Ffyn bara â llenwadau ffres, Dydd Llun i Dydd Gwener 11.30-14.00 
 • Becws ar safle’r siop
 • Yr amrywiaeth fwyaf o frechdanau ar y campws
 • Byrbrydau, melysion a nwyddau groser
 • Cigoedd a dewisiadau Halal
 • Dewisiadau figan
 • Nwyddau ymolchi a hylendid
 • Deunyddiau ysgrifennu a hanfodion bob dydd
 • Anrhegion
 • Cardiau cyfarch
 • Bargen o Bryd (brechdan a diod o’ch dewis a naill ai ffrwyth, siocled, neu greision) o £3.20.

Sylwch nad yw’r siop yn derbyn arian parod - gallwn dderbyn pob taliad â cherdyn a chardiau Aber.

Bydd y gwasanaethau sydd ar gael a’r oriau agor yn amrywio y tu allan i ddyddiadau tymhorau Prifysgol Aberystwyth (Oriau agor)

Os oes rhywbeth yr hoffech ei weld yma, siaradwch ag aelod o staff ac fe geisiwn ddiwallu eich anghenion.

Yr holl ffotograffau gan Darya Koskeroglu