Digwyddiad Amgylcheddol

Os yw’r digwyddiad yn ddifrifol (fel llygredd yn ymwneud â chemegau peryglus, olew, biswail, silwair, llaeth, ayyb) cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru (sef, Asiantaeth yr Amgylchedd gynt) drwy’r Llinell Argyfwng 0800 807060 (am ddim, gwasanaeth 24 awr).