Anaf - Cyffredinol

Os yw'r Anaf yn Ddifrifol:

Cysylltwch â Gweithredwyr Ffôn PA (yn ystod oriau gwaith) drwy ffonio 222 ar ffonau mewnol neu 01970 622 900 ar ffonau symudol a gofynnwch am Swyddog Cymorth Cyntaf – arhoswch ar y ffôn i roi manylion am eich union leoliad a chael cadarnhad bod cymorth ar ei ffordd.

Mewn Amgylchiadau Eraill:

Cysylltwch â Gweithredwyr Ffôn PA (yn ystod oriau gwaith) drwy ffonio 222 ar ffonau mewnol neu 01970 622 900 ar ffonau symudol a gofynnwch am Swyddog Cymorth Cyntaf - arhoswch ar y ffôn i roi manylion am eich union leoliad a chael cadarnhad bod cymorth ar ei ffordd.

Hefyd (ym mhob achos):

  • Rhowch wybod i'r Swyddog Diogelwch lleol.
  • Rhowch wybod i'r Reolwr / Goruchwyliwr y person a anafwyd.
  • Cwblhewch Incident Report form (S002F).

Gwybodaeth Ychwanegol: