Anaf - Nodwyddau (Hypodermig)

Triniaeth Cymorth Cyntaf ar gyfer Anafiadau Nodwyddau

Mewn achosion o anafiadau gan nodwyddau hypodermig (e.e. mewn bag sbwriel / bin, ar y llawr neu ar gadair ac ati) dylid rhoi’r driniaeth ganlynol

  • Anogwch yr anaf i waedu
  • Golchwch yn dda o dan ddŵr oer heb sebon a gorchuddiwch gyda gorchudd sych
  • Chwiliwch am gyngor meddygol cyn gynted â phosibl

Nodwch y gellir cael pigiad amddiffynnol yn erbyn Hepatitis B (ond nid HIV), ond mae’n rhaid rhoi’r pigiad o fewn 4 awr. Gofynnwch i Adran Damweiniau ac Achosion Brys yr Ysbyty am eu hargymhelliad.

Hefyd: