Cysylltiadau mewn Argyfwng

Gwasanaethau brys

Tân, Ambiwlans, Heddlu, Gwylwyr y Glannau:

  • 9999 (o ffôn PA mewnol)
  • 999 (o ffôn symudol neu ffôn talu)

Cynorthwywyr Cymorth Cyntaf

First Aid at Work (FAW) Staff November 21 (Cymorth Cyntaf yn y Gwaith)

Emergency First Aid at Work (EFAW) Staff November 21 (Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng yn y Gwaith)

Diogelwch Safle

  • 01970 622649 (allanol)
  • 2649 (mewnol)
  • 07889 596220 (ffôn symudol)

Llety Myfyrwyr

Rhifau ffôn cyswllt cyffredinol:

  • 2900 (mewnoll)
  • 01970 622900 (allanol / ffôn symudol)

o.n. i Defnyddwyr Ffôn Symudol

I defnyddwyr Ffôn Symudol, y Rhif Argyfwng Cyffredinol yn Ewrop (gan gynnwys y DU) yw 112

Nodwch, bydd ffonau symudol yn cysylltu i'r signal gorau heb ystyried darparwr y rhwydwaith.

Am wybodaeth ar Rhifau Argyfwng o gwmpas y Byd