Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn datgelu ffynhonnell werthfawr o Bioynni o dan y Môr

28 Gorffennaf 2011

Mae’r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi canlyniadau gwaith ymchwil i’r defnydd o wymon môr-wiail (kelp) i greu bioynni at y dyfodol.

Dilyn ôl traed ei deulu

15 Gorffennaf 2011

Mae Jonathan Lowe yn graddio heddiw gyda BSc mewn Ymddygiad Anifeiliaid o Brifysgol Aberystwyth

Cynllun newydd i atal gwenwyn bwyd peryglus, IBERS yn dyfeisio system newydd i ddod o hyd i lygredd carthion

15 Gorffennaf 2011

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu system i ddod o hyd i olion mân iawn o garthion ar gyrff ieir mewn lladd-dai – olion a all achosi gwenwyn bwyd marwol.

Arolwg Busnesau Fferm yn dathlu’r 75

06 Gorffennaf 2011

Mae ffermwyr Cymru yn 2011 yn wynebu llawn cymaint o bwysau â’u cyndadau rhwng y ddau ryfel. Dyna gasgliad llyfr newydd - ‘Farming in Wales 1936–2011’ sydd wedi ei gyhoeddi i ddathlu 75ed pen-blwydd yr Arolwg Busnesau Fferm. 

Gwobrau pwysig i gyn fyfyriwr Aber am ymchwil fforest law

01 Gorffennaf 2011

Mae Jasper Kenter, cyn fyfyriwr o Aberystwyth wedi ennill dwy wobr Ewropeaidd fawreddog am ei waith ymchwil yn Ynysoedd Solomon, cadwyn o ynysoedd anghysbell yng Nghefnfor y De.

Ymweliad Siapaneaidd

01 Gorffennaf 2011

Ar ddydd Llun 27 Mehefin bu cynrychiolwyr o Brifysgol Technoleg Kochi, Japan yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth.

Hyfforddi ar gyfer dyfodol ffermio

23 Mai 2011

IBERS yn arwain rhaglen hyfforddi newydd gwerth miliynau er mwyn creu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr a fydd yn cefnogi miloedd o ffermwyr trwy’r DU.

Ynni bio-màs

19 Mai 2011

Y Sefydliad Technoleg Ynni  yn cyhoeddi IBERS fel parter ar gynllun £4.7m i astudio ynni bio-màs

Cylchlythyr 2010 Rhis 3

20 Ebrill 2010

Cylchlythyr Rhis 3