Mrs Caron Jones

Mrs Caron Jones

Institute Development Project Manager

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Caron Jones â’r Brifysgol yn 2011. Mae wedi gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) i’r Athro Iain Donnison (Pennaeth Adran) yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Gwledig ac Amgylcheddol (IBERS).

Yn dilyn yr ailstrwythuro yn 2018, daeth Caron yn Swyddog Cyfadran yng Nghyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd ar Gampws Gogerddan gan gefnogi’n bennaf yr Athro Iain Donnison ac Adran IBERS.

Ym Awst 2022, penodwyd Caron yn Rheolwr Prosiect i Brosiect Miscanspeed a ariennir gan BEIS. Mae hi hefyd yn gweithio fel Rheolwr Prosiect Datblygu Sefydliad i IBERS.

Mae ei rôl yn cynnwys:

  • Rhoi cymorth i'r Athro Iain Donnison (Pennaeth IBERS) gyda datblygiad strategol y Sefydliad Athrofa a rheoli'r Prosiect Miscanspeed a'r Rhaglen Strategol Graidd/Grant Rhaglen Strategol y Sefydliad.