Mrs Caron Jones

Mrs Caron Jones

Faculty Officer: Earth and Life Sciences

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Caron Jones â'r Brifysgol yn 2011 ac mae wedi gweithio fel Cynorthwyydd Personol (PA) i Yr Athro Iain Donnison, gynt Arweinydd Thema Thema'r Gwyddorau Amaethyddol ac Amgylcheddol yn Adran Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Gwledig ac Amgylcheddol (IBERS).

Ers 2018, mae Caron wedi bod yn Swyddog Cyfadran yng Nghyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd yn seiliedig ar Gampws Gogerddan ac yn cefnogi IBERS yn bennaf.

Mae ei rôl yn cynnwys:

• Rhoi cefnogaeth i'r Athro Iain Donnison (Pennaeth IBERS) a staff Campws Gogerddan IBERS gyda chefnogaeth Grant Gweinyddu ac Ymchwil

Mae'r dyletswyddau'n cynnwys:

• AD - prosesau cylch cyflogaeth staff o swydd wag i apwyntiad, amrywiadau i gontract, taflenni amser a chymeradwyo goramser
• Cyllid - prosesu pob hawliad ariannol, archeb brynu ac anfoneb
• Rheoli dyddiadur ar gyfer Gweithrediaeth IBERS
• Trefnu cyfarfodydd
• Cydlynu ymweliadau lefel uchel â Champws Gogerddan
• Cefnogi staff academaidd i reoli a gweinyddu grantiau ymchwil