Prof David Whitworth BA (Oxon), PhD (Warwick), SFHEA

Prof David Whitworth

Athro

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Dave yn Athro Biocemeg yn Aberystwyth ac yn cydlynu’r cynllun gradd Biocemeg. Astudiodd am BA mewn Biocemeg yng Ngholeg Balliol, Rhydychen (1991-1995) cyn cwblhau PhD mewn geneteg facteriol ym Mhrifysgol Warwick (1999). Ar ôl dwy swydd ôl-ddoethurol a darlithyddiaeth yn Warwick, symudodd Dave i Aberystwyth yn 2008. Mae wedi bod yn uwch gymrawd yr Academi Addysg Uwch ers 2016 a gwasanaethodd am dymor fel aelod o Gyngor y Gymdeithas Microbioleg. Mae diddordebau ymchwil Dave yn cynnwys esblygiad genom bacteriol a genomeg swyddogaethol (yn enwedig mycsobacteria rheibus), ac addysgeg sgiliau a chreadigedd.

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar yr ysglyfaethwr mycsofacterol Myxococcus xanthus a sut mae'n ysglyfaethu ar ficrobau eraill. Rydym yn astudio unigion mycsobacteriol naturiol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau genomig, proteomig a ffenoteipaidd i adnabod y genynnau sy'n rhoi gweithgaredd gwrthficrobaidd. Mae pynciau o ddiddordeb arbennig yn cynnwys y fesiglau rheibus a ollyngir gan mycsobacteria, ac esblygiad genom mycsofacteria.

Cyhoeddiadau

Radford, EJ & Whitworth, DE 2024, The genetic basis of predation by myxobacteria. in Advances in Microbial Physiology. Advances in Microbial Physiology, Elsevier. 10.1016/bs.ampbs.2024.04.001
Khalid, A, Cookson, AR, Whitworth, DE, Beeton, ML, Robins, LI & Maddocks, SE 2023, 'A Synthetic Polymicrobial Community Biofilm Model Demonstrates Spatial Partitioning, Tolerance to Antimicrobial Treatment, Reduced Metabolism, and Small Colony Variants Typical of Chronic Wound Biofilms', Pathogens, vol. 12, no. 1, 118. 10.3390/pathogens12010118
Arakal, BS, Whitworth, DE, James, PE, Rowlands, R, Madhusoodanan, NPT, Baijoo, MR & Livingstone, PG 2023, 'In Silico and In Vitro Analyses Reveal Promising Antimicrobial Peptides from Myxobacteria', Probiotics and Antimicrobial Proteins, vol. 15, no. 1, pp. 202-214. 10.1007/s12602-022-10036-4
Hahnke, RL, Müller, R, Whitworth, D, Wink, J & Garcia, R 2023, 'International Committee on Systematics of Prokaryotes: Subcommittee on the taxonomy of Myxobacteria (Myxococcota). Minutes of the closed online meeting, 21 September 2022', International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 73, no. 5. 10.1099/ijsem.0.005846
Zwarycz, AS & Whitworth, DE 2023, 'Myxobacterial Predation: A Standardised Lawn Predation Assay Highlights Strains with Unusually Efficient Predatory Activity', Microorganisms, vol. 11, no. 2, 398. 10.3390/microorganisms11020398
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil