Dr Rhys Jones

Dr Rhys Jones

Darlithydd Gwyddor Da Byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg)

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiais o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BSc (1af) Amaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (2013) a gradd MSc (Rhagoriaeth) Gwyddor Da-byw (2014). Yn ddiweddar, cyflwynais draethawd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar y testun ‘Epidemioleg Llyngyr y Rwmen (Calicophoron daubneyi) ar ffermydd Cymru’. Yn ystod y PhD, defnyddiais dechnegau molecwlar a modelu cyfrifiadurol i ymchwilio epidemioleg llyngyr y rwmen o fewn da-byw a’i falwen letyol. Cefais fy mhenodi yn ddarlithydd Gwyddor Da-byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth ym Medi 2017.

Rwy’n wreiddiol o ogledd Cymru, lle gefais fy magu ar fferm ucheldir bîff a defaid. Rwyf yn dal â diddordeb yn y fferm deuluol yn ogystal â materion amaethyddol cyffredinol. Diddordebau eraill sydd gennyf yw pêl-droed a rygbi.

Dysgu

Module Coordinator
Grader
Coordinator
Lecturer
Additional Lecturer
Tutor
Course Viewer

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil o fewn y maes parasitoleg milfeddygol. Yn benodol, rwyf â diddordeb mewn datblygu technegau cynaliadwy i reoli parasitiaid ar ffermydd. Ar y funud mae fy ymchwil yn ffocysu ar lyngyr yr iau, llyngyr y rwmen, malwod lletyol ganolradd megis Galba truncatula ac ar nematodau gastroberfeddol sy'n heintio defaid a gwartheg

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Williams, E, Brophy, P, Williams, HW, Davies, N & Jones, R 2021, 'Gastrointestinal nematode control practices in ewes: Identification of factors associated with application of control methods known to influence anthelmintic resistance development', Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, vol. 24, 100562. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2021.100562
Williams, M, Davis, CN, Jones, DL, Davies, ES, Vasina, P, Cutress, D, Rose, MT, Jones, RA & Williams, HW 2021, 'Lying behaviour of housed and outdoor-managed pregnant sheep', Applied Animal Behaviour Science, vol. 241, 105370. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105370
Williams, E, Brophy, P, Williams, HW, Davies, N & Jones, R 2021, 'Reproductive performance of ewes following pre-mating targeted selective treatment against gastrointestinal nematodes', Animal - Science proceedings, vol. 12, no. 1, 179, pp. 149. https://doi.org/10.1016/j.anscip.2021.03.180
Jones, RA, Davis, CN, Jones, DL, Tyson, F, Davies, E, Cutress, D, Brophy, PM, Rose, MT, Williams, M & Williams, HW 2021, 'Temporal dynamics of trematode intermediate snail host environmental DNA in small water body habitats', Parasitology. https://doi.org/10.1017/S0031182021001104
Davis, C, Tyson, F, Cutress, D, Davies, E, Jones, D, Brophy, P, Prescott, A, Rose, M, Williams, M, Williams, H & Jones, R 2020, 'Rapid detection of Galba truncatula in water sources on pasture-land using loop-mediated isothermal amplification for control of trematode infections', Parasites & Vectors, vol. 13, no. 496. https://doi.org/10.1186/s13071-020-04371-0
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil