Dr Rhys Jones

Dr Rhys Jones

Darlithydd Gwyddor Da Byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg)

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiais o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BSc (1af) Amaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (2013) a gradd MSc (Rhagoriaeth) Gwyddor Da-byw (2014). Yn ddiweddar, cyflwynais draethawd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar y testun ‘Epidemioleg Llyngyr y Rwmen (Calicophoron daubneyi) ar ffermydd Cymru’. Yn ystod y PhD, defnyddiais dechnegau molecwlar a modelu cyfrifiadurol i ymchwilio epidemioleg llyngyr y rwmen o fewn da-byw a’i falwen letyol. Cefais fy mhenodi yn ddarlithydd Gwyddor Da-byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth ym Medi 2017.

Rwy’n wreiddiol o ogledd Cymru, lle gefais fy magu ar fferm ucheldir bîff a defaid. Rwyf yn dal â diddordeb yn y fferm deuluol yn ogystal â materion amaethyddol cyffredinol. Diddordebau eraill sydd gennyf yw pêl-droed a rygbi.

Dysgu

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil o fewn y maes parasitoleg milfeddygol. Yn benodol, rwyf â diddordeb mewn datblygu technegau cynaliadwy i reoli parasitiaid ar ffermydd. Ar y funud mae fy ymchwil yn ffocysu ar lyngyr yr iau, llyngyr y rwmen, malwod lletyol ganolradd megis Galba truncatula ac ar nematodau gastroberfeddol sy'n heintio defaid a gwartheg

Cyhoeddiadau

Jones, R, Brophy, P, Davis, C, Davies, T, Emberson, H, Rees Stevens, P & Williams, H 2018, 'Detection of Galba truncatula, Fasciola hepatica and Calicophoron daubneyi environmental DNA within water sources on pasture land, a future tool for fluke control?', Parasites & Vectors, vol. 11, 342. https://doi.org/10.1186/s13071-018-2928-z
Jones, R, Williams, H & Brophy, P 2017, 'Prevalence of rumen fluke (Calicophoron daubneyi) in cattle herds, sheep flocks and in intermediate snail host, G. truncatula, on Welsh farms', Advances in Animal Biosciences, vol. 8, no. 1, pp. 66.
Jones, R, Brophy, P, Mitchell, ES & Williams, H 2017, 'Rumen fluke Calicophoron daubneyi on Welsh farms: Prevalence, risk factors, and observations on co-infection with Fasciola hepatica', Parasitology, vol. 144, no. 2, pp. 237-247. https://doi.org/10.1017/S0031182016001797
Jones, R, Williams, H, Dalesman, S, Sinmidele, A, Thomas, R & Brophy, P 2017, 'The prevalence and development of digenean parasites within their intermediate snail host, Galba truncatula, in a geographic area where the presence of Calicophoron daubneyi has recently been confirmed', Veterinary Parasitology, vol. 240, pp. 68-74. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.03.021
Jones, R, Williams, H, Dalesman, S & Brophy, P 2015, 'Confirmation of Galba truncatula as an intermediate host snail for Calicophoron daubneyi in Great Britain, with evidence of alternative snail species hosting Fasciola hepatica', Parasites & Vectors, vol. 8, no. 656. https://doi.org/10.1186/s13071-015-1271-x
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil