Dweud eich dweud

Rydym yn croesawu sylwadau, adborth ac awgrymiadau gennych.


Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 3 diwrnod gwaith ond fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr.

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.