Rhoi Gwybod i Chi

Blogiau Gwasanaethau Gwybodaeth

Sgiliau Digidol

Bwriad y Blog Sgiliau Digidol yw cyflwyno’r newyddion diweddaraf am y cyfleoedd a’r datblygiadau ym Mhrosiect Sgiliau Digidol newydd Prifysgol Aberystwyth, prosiect a sefydlwyd ym mis Awst 2021.

Blog y Llyfrgellwyr

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau ac adnoddau'r llyfrgell gan eich arbenigwyr pwnc yn Blog y Llyfrgellwyr

Diweddariadau Gwasanaethau GG

Dilynwch ein blog newydd Diweddariadau Gwasanaethau GG i wybod am unrhyw newid neu broblem gyda'n gwasanaethau a'n systemau.

Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu 

‌‌Mae'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA) yn cynllunio ac yn darparu llawer o’r rhaglenni datblygu addysgol a phroffesiynol i staff yn y Brifysgol. Dilynwch flog yr UDDA i gadw yn gyfredol